• 28 LIS 17

  Prezentacje i materiały ze spotkań brokerskich obszaru Europa w zmieniającym się świecie

  Opublikowano już materiały z dnia informacyjnego i spotkań brokerskich 6. Wyzwania Społecznego Horyzontu 2020, które odbyły się 14 listopada 2017 r. w Brukseli. Zawierają one m.in: prezentacje Komisji Europejskiej poświęcone tematyce konkursów 2018 i 2019 w SC6, śródokresowej ocenie Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz integracji nauk społecznych i humanistycznych w H2020; prezentacje pomysłów na projekty

  • 23 LIS 17

  Otwarty nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE)

  22 listopada 2017 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro. Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników do 21 marca 2017 r.  Strona konkursu (dokumentacja konkursowa, system aplikacyjny): https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

  • 23 LIS 17

  Horizon 2020 Dashboard

  Komisja Europejska udostępniła nowe narzędzie na Portalu Uczestnika: Horizon 2020 Dashboard, które umożliwia analizę statystyk i danych na temat złożonych wniosków oraz realizowanych projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Teraz można w prosty sposób poznać wskaźniki sukcesu w poszczególnych konkursach, alokację środków finansowych lub filtrować dane m.in. według krajów lub typów projektu. We wstępnej wersji

  • 20 LIS 17

  KE szuka ekspertów od Blue Economy do oceniania wniosków

  Agencja EASME poszukuje ekspertów w dziedzinie błękitnej gospodarki, którzy pomogą w wyborze wniosków zgłaszanych do konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Potrzebni są eksperci z wiedzą i doświadczeniem w następujących obszarach: Innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lub klastry morskie; • Śmieci morskie oraz odtwarzanie ekosystemów morskich; • Współpraca z krajami spoza

  • 14 LIS 17

  Nauka a badania i innowacje – UAM zaprasza na konferencję i do debaty

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji pt. „Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-29 listopada 2017 r.

  • 31 PAŹ 17

  Programy pracy w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020.

  Informuję, że zostały opublikowane nowe programy pracy w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. LINK Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 • H2020 od wniosku do projektu

 • KARIERA NAUKOWA

  HR EXCELLENCE IN RESEARCH

  KPK PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE