• 01 CZE 17

  Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców

  Granty i stypendia 2017–nie przegap terminów! Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): granty_i_stypendia_maj_2017_0

  • 26 MAJA 17

  20-lecie MSCA: niemieccy i hiszpańscy naukowcy wybrali Polskę

  Ponad 600 zagranicznych uczonych w ciągu ostatniej dekady przyjechało pracować do Polski. Najwięcej z Ukrainy, Niemiec i Indii. 34 badaczy z całego świata przyjął Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Naukowcy, w tym chemicy, biologowie, językoznawcy i psychologowie, przenieśli się w ramach unijnego programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

  • 25 MAJA 17

  Raport uczestnictwa Polski w H2020 – porównanie po 200 i po 323 konkursach

    Raport uczestnictwa Polski w H2020 – porównanie po 200 i po 323 konkursach Przedstawiamy kolejny raport dotyczący uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020.  Analiza zawiera porównanie po 200 i 323 konkursach przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone i ocenione wnioski oraz projekty, dla których umowy o dofinansowanie (Grant

  • 24 MAJA 17

  Nowy konkurs ERC dla doświadczonych badaczy

  16 maja 2017 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat. Budżet konkursu to 567 mln euro. Termin zamknięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2017. Wnioski

  • 16 MAJA 17

  Otwarcie konkursu w obszarze „Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa”

  W dniu 4 maja Komisja Europejska otworzyła kolejny konkurs w obszarze „Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa”. Tematyka konkursu na rok 2017 dotyczy m.in. zmian instytucjonalnych w kontekście równości płci w badaniach, przewidującego zarządzania badaniami (aspekty etyczne technologii IT, wsparcie dla wysoko wykwalifikowanych naukowców-uchodźców) czy rozwoju nowoczesnych metod nauczania pozaszkolnego.

  • 12 MAJA 17

  W Sympozjum udział potwierdził Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

  W Sympozjum planowany jest udział laureatów projektów REGPOT, którzy zaprezentują doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE dotyczących rozwoju potencjału badawczego. Spodziewany jest udział około 100 uczestników. Jednym z zadań Sympozjum jest zwiększenie udziału polskich zespołów w programach badawczych UE. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 25 maja 2017 r., liczba

 • H2020 od wniosku do projektu

 • KARIERA NAUKOWA

  HR EXCELLENCE IN RESEARCH

  KPK PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE