• 05 MAR 20

  UE chce przeznaczyć część budżetu EIT na wsparcie innowacji w regionach o słabszych wynikach

  Ministrowie nauki krajów członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się, że 10 do 15% budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) zostanie przeznaczone na wspieranie innowacji w regionach i krajach o skromnych wynikach w rankingach. Pieniądze zostaną przekazane poprzez  EIT RIS (Regional Innovation Scheme) – instrument finansowania, który stanie się obowiązkowy dla konsorcjów publiczno-prywatnych EIT: Wspólnot Wiedzy

  • 28 LUT 20

  Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

  Wystartował konkurs na projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek  do końca 2020 r., jest 20 mln złotych. CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová

  • 28 LUT 20

  Włoski uniwersytet zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania w konkursie MSCA IF 2020

  Czy chcesz zostać stypendystą programu Działania Marii Skłodowskiej-Curie i pracować nad swoim projektem badawczym na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) jako instytucji goszczącej? Aplikuj o grant podróżny na kurs MSCA IF Masterclass. Uniwersytet w Maceracie oferuje 10 naukowcom stypendium (maksymalnie 1000 euro)  pokrywające koszty podróży na kurs MSCA IF Masterclass. Szkolenie odbędzie się  w dniach 25-27

  • 27 LUT 20

  Sukcesy Polaków w Euratomie: wezmą udział w realizacji 6 zwycięskich projektów

  Znane są już wyniki kolejnego konkursu (NFRP2019-2020) w Euratomie. Na konkurs złożono 62 wnioski projektowe, w tym  14 projektów z Polski. Do finansowania skierowano 31 projektów, w tym 6 wniosków z udziałem instytucji z Polski. Wśród laureatów konkursu znaleźli się: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Główny Instytut Górnictwa, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz Uniwersytet Jana

  • 27 LUT 20

  Trwa nabór na stypendia Fulbrighta

  Ruszył nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Nabory trwają – w zależności od programu – do 24 kwietnia, 22 maja lub 1 czerwca 2020. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki,

  • 24 LUT 20

  Konferencja MSCA2020.hr w Zagrzebiu i konkurs dla stypendystów MSCA

  W ramach chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. odbędzie się w Zagrzebiu konferencja „Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference (MSCA2020.hr): MSCA impact and future challenges”. Wydarzeniu towarzyszy konkurs mający uhonorować wybitne osiągnięcia i doskonałość stypendystów programu – MSCA 2020.HR AWARDS. Konferencja Prezydencji jest organizowana przez chorwackie Ministerstwo Nauki i Edukacji

 • H2020 od wniosku do projektu

 • KARIERA NAUKOWA

  HR EXCELLENCE IN RESEARCH

  KPK PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE